Handelsbetingelser

Ved at oprette en Zeeker-konto accepterer du at være begrænset af disse brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som er medtaget i denne aftale. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, kan du ikke oprette en Zeeker-konto. Denne aftale er en elektronisk kontrakt mellem dig og Zeeker ApS, der fastlægger de juridisk bindende vilkår, du skal acceptere for at bruge vores service.

Priser, returret, faktureringsgebyr

Alle priser er ekskl. moms. Der er ingen returret for Kunden når der er betalt for abonnementet. Abonnementet effektueres og regnes fra den dag betaling af abonnementet sker. Abonnementet betales årligt eller som aftalt og fortsætter løbende, hvis Kunden ønsker at bibeholde sit abonnementet.

Forøges Zeeker ApS´ omkostninger som følge af Kundens forhold grundet manglende betaling, kan Zeeker kræve godtgørelse herfor i form af rykkergebyr, omkostninger til indkrævning m.v jf. renteloven.

Betaling

Betaler Kunden ikke rettidigt, og/eller modtager Zeeker ApS ikke tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er Zeeker ApS berettiget til at standse levering, indtil der sker betaling. I dette tilfælde får kunden en frist på 5 dage til at indbetale. Betales der ikke inden for 5 dages fristen opsiges abonnementet. Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation. Kunden er ikke berettiget til at modregne.

Hvilke​ ​type​ ​oplysninger​ ​indsamler​ ​vi?

Zeeker ApS indsamler dit navn, efternavn, fødselsdagsdato, e-mail, telefonnummer, uddannelsesniveau, adresse, by, postnummer, land og profilbillede. Vi indsamler også informationer om dine sprogkompetencer, dine erfaringer, kompetencer og interesser samt antal år, du har været på arbejdsmarkedet og din seneste stilling og job. Desuden indsamler vi oplysninger om, hvor mange jobs du har søgt, hvilke jobs du har søgt, hvornår du har oprettet dig i vores app og på hvilket device og IP-adresse.

Hvor​ ​gemmes​ ​dine​ ​personlige​ ​data?

De data, vi indsamler fra dig, opbevares i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EEA”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil blive gennemført i overensstemmelse med gældende love.

Hvor​ ​længe​ ​gemmes​ ​dine​ ​personlige​ ​data?

Zeeker ApS beholder dine personlige data, så længe du opretholder en konto eller som nødvendigt for at give dig tjenesterne. Vi vil også bevare og bruge dine personlige data som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Hvem​ ​er​ ​ansvarlig​ ​for​ ​dine​ ​personlige​ ​data?

Zeeker ApS er den registeransvarlige for de personlige data, du sender til os og ansvarlig for dine personlige data i henhold til databeskyttelsesloven, som gennemfører EU’s databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF).

Hvad​ ​bruger​ ​vi​ ​dine​ ​oplysninger​ ​til?

Ved at acceptere Zeekers brugervilkår giver du tilladelse til følgende:

Hvad​ ​bruger​ ​vi​ ​din​ ​Google-profil​ ​til?

Hvis du vælger at logge ind med Google, bruger Zeeker din profil til at hente dit profilbillede og dit navn. På den måde bliver din konto oprettet på få sekunder. Zeeker genererer ingen Google-opslag på dine vegne.

 

Hvordan​ ​beskytter​ ​vi​ ​dine​ ​personlige​ ​data?

Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med teknologiske fremskridt og udvikling.

 

Hvad​ ​er​ ​dine​ ​rettigheder?

Du har ret til at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, vi gemmer om dig, når som helst. Hvis dine data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede om at få oplysningerne rettet eller fjernet. Vi kan ikke fjerne dine data, når der er krav om juridisk opbevaring. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til os ved at bruge dataene til markedsføringsformål. Du kan også kontakte os ved at sende et brev til Zeeker ApS, Slotsbryggen 14A, 4800 Nykøbing F, Danmark eller ved at sende en e-mail til support@zeeker.dk. ​Dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven påvirkes ikke.

 

Ændringer​ ​i​ ​dine​ ​oplysninger

Du kan til enhver tid redigere i dine oplysninger ved at logge ind på Zeeker-appen. Hvis du har brug for hjælp, kan du skrive til Zeeker via ​​support@zeeker.dk. Indeholder dit CV ukorrekte eller ulovlige oplysninger, ændrer vi i dine indtastede oplysninger. Hvis dette sker, informerer vi dig via din oplyste e-mail eller dit oplyste telefonnummer.

 

Registrering​ ​og​ ​kontosikkerhed

Som bruger af Zeeker kræves det, at du oplyser dit rigtige navn og sande oplysninger. Dine forpligtelser over for os i forhold til registrering og opretholdelse af sikkerheden på din konto inkluderer følgende:

Ansvarsfraskrivelse

Ophør

Hvis du overtræder denne erklærings ånd og indhold eller mulig juridisk eksponering for os, kan vi forhindre dig i at gøre brug af vores app. Vi vil meddele dig det via e-mail.

 

Kontrollant​ ​af​ ​personlige​ ​data

Zeeker ApS

Slotsbryggen 14A

4800 Nykøbing F

Danmark

CVR-nummer: 40858970

E-mail:​ ​support@zeeker.dk

Postadresse: Slotsbryggen 14A, 4800 Nykøbing F